Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

“Twój StartUp”

ul. Żurawia 6/12 lok. 766

00-503 Warszawa

Adres do doręczeń:

grupa3

ul. Prądzyńskiego 10/7

61-528 Poznań

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

  1. Data zawarcia umowy
  2. Przedmiot umowy

……………………………

Podpis konsumenta

Data: ………………………….

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów